Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el Leader?

L'any 1988 la Comissió Europea va començar a utilitzar el concepte de desenvolupament rural, i al 1991 va adoptar una iniciativa determinada que s’anomenava LEADER (Liasson Entre Activités du Développement de l’Economie Rural). La finalitat d’aquesta iniciativa era donar suport (cofinanciació) a activitats no agràries. Les principals directrius per definir aquesta metodologia són: un enfocament territorial i endogen, un caràcter ascendent (bottom up), una gestió de les polítiques realitzada per actors locals, una potenciació de l’associacionisme local i una gestió a partir de Grups d’Acció Local (GAL), un caràcter innovador de les accions (valoració dels recursos tradicionals), la multisectorialitat de les accions i la intersecció de sinergies. És a dir, hi ha un reconeixement de que les comunitats rurals són les que estan en millor situació, i tenen una capacitat més gran per a  plantejar les seves estratègies de desenvolupament i diversificació econòmica, identificant els seus objectius, prioritats i recursos.

El Leader I (1991-1994) va ser doncs la primera pràctica d’una política rural territorial, integrada i participativa.

Amb la segona reforma dels fons estructurals al 1993 i donat l’èxit de Leader I, la Comissió Europea va adoptar la iniciativa Leader II (1994-1999), i va ampliar la iniciativa a tots els territoris rurals europeus.

Per al període 2000-2006, i per tal de complir amb la normativa europea que establia que el rendiment econòmic havia d’anar unit a la utilització sostenible dels recursos naturals, de manera que hi hagués diversitat ecològica, es conservessin els ecosistemes i s’evités la desertització, es van desenvolupar els programes LEADER + i PRODER 2.

Per al període 2007-2013 es va crear un nou fons de finançament FEADER (Fons Europeu per a l’Agricultura i el Desenvolupament Rural), que és un fons específic de desenvolupament rural. A més, s’establia l’eix 4 com un programa instrumental hereu de les iniciatives comunitàries Leader, per tant el Leader va deixar de ser una iniciativa per convertir-se en un programa específic de la UE.