Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui som?

Diseño sin título (8).png

El Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord és un ens públic constituït al 2008, amb la funció d'aplicar les estratègies de desenvolupament local (en endavant, EDL) i la realització d'actuacions per impulsar la promoció econòmica i social dels municipis del seu territori.

Diseño sin título (8).png

El GAL tindrà com a objectiu específic assolir, gestionar i optimitzar les actuacions, mesures i recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial d'acord amb el PDR de Catalunya 2023-2027, orientades a fomentar el desenvolupament local de les zones rurals. El Consorci gestiona ajuts destinats a empreses que transformen i/o comercialitzen productes agroalimentaris no inclosos a l'Annex I del Tractat de Funcionament de la UE, a empreses no agroalimentàries i ajuts destinats a entitats públiques.

Diseño sin título (8).png

Logotip LEADER.png