Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR

L'ARCA DEFENSA EL PROGRAMA LEADER AMB LA MOCIÓ "PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR"

DIJOUS 23 FEBRER 2017

El 16 de febrer de 2017 va tenir lloc la Junta Extraordinària de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) amb un únic punt a l’ordre del dia: Discussió i mesures a emprendre en relació amb la “proposició de llei de foment del Desenvolupament Rural Sostenible i l’execució del PDR 2014-2020 finançat per la Unió Europea” que ha d'entrar a tràmit al Parlament català.

L'ARCA va aprovar al respecte la moció “PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR!” amb la intenció de tirar endavant una campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància del programa Leader i de tot el que suposa,  amb el reconeixement de la importància de les activitats del sector primari en el món rural.

La proposició de llei interfereix en el desplegament del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 que es va tramitar amb el corresponent procés participatiu, en el qual van participar tots els agents territorials implicats en el desenvolupament de les nostres zones rurals.

L'ARCA i els Grups d’Acció Local de Catalunya s'oposen a l’article 2.2 de la proposició que preveu retallar els fons destinats a LEADER (o desenvolupament local participatiu) al mínim del 5% dels fons FEADER. Suposaria perdre 21,46 MEur per un programa que ja ha perdut 9 MEur entre el període passat i el vigent, alhora que ha ampliat el territori d’acció (de 490 municipis a 556), i significaria fulminar, de facto, un programa de llarg recorregut que ha permès que els territoris poguessin decidir com enfocar el seu desenvolupament tenint en compte les característiques pròpies, un programa que permet que sigui el mateix territori qui gestioni els fons que li han estat assignats amb uns resultats ben tangibles. Cal destacar que en el període 2007-2013 el programa LEADER va suposar la creació de 565 empreses, suport en la millora o ampliació de 958 empreses existents, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 llocs de treball en el món rural.

La diversificació econòmica i la complementarietat d'activitats i serveis és garantia de la consolidació del desenvolupament de les zones rurals.