La jornada, sota el títol El Leader; una eina per activar l'economia de les zones rurals, va aplegar gairebé una vintena de tècnics de tots els Grups d'Acció Local de Catalunya. La presentació la van realitzar diverses entitats com el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya i també diversos tècnics i gerents dels GAL. Primerament es van contextualitzar i explicar les diferents organitzacions que formen part i/o tenen vinculació amb els GAL. Seguidament es va realitzar una breu explicació dels ajuts Leader. Després es va prosseguir amb l'explicació dels projectes de cooperació a càrrec dels coordinadors de cada projecte.

Paral·lelament, en el Comitè de pilotatge, gerents i tècnics van exposar i debatre la situació de cadascun dels projectes de cooperació i d'aquesta manera analitzar idees i propostes per tal de seguir i crear els vincles necessaris per al desenvolupament d'aquests projectes.

Les dues sessions van finalitzar a dos quants de sis de la tarda i van permetre crear una xarxa sòlida per tal de dinamitzar el territori rura