El Consorci convoca dues jornades formatives per explicar l’eina Enegest a les empreses sol·licitants d’ajuts Leader.

Enegest és una eina  per al control dels consums i costos d’energia. El programa és una de les eines del projecte ENFOCC, en el qual coopera el Grup d’Acció Local, per tal de fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea que una nova cultura energètica i forestal és possible i, d’aquesta manera, generar un impacte important als nostres territoris rurals.

En la formació de l’eina s’explicarà la factura elèctrica i de gas, com també el funcionament del programa Enegest. Aquest programa funciona via web i s’hi pot controlar els consums i costos de l’energia de l’empresa per tal de detectar possibles estalvis energètics i econòmics.

Les formacions es duran a terme el dijous 2 i  el dimarts 7 d’agost de 10h a 13h al Consell Comarcal de la Noguera. Es demana a les empreses assistents que el dia de la formació portin les factures d’electricitat de l’any 2017 i 2018 per tal d’iniciar la gestió energètica. També cal que duguin un portàtil. Les empreses interessades hauran d’omplir el formulari del següent enllaç:  https://goo.gl/forms/qbNQucDQZ53MdUr32 

Aquesta acció s’emmarca dins dels programa ENFOCC, finançat pel Fons Europeu d’Ajudes al Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.