El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord va assistir al Taller “L’economia circular i el seu potencial al territori rural i de costa” que es va realitzar a la seu de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural a Barcelona el passat divendres 25 de maig de 2018. 

El tema tractat en aquest taller ha estat l’economia circular entesa com un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que preservi els recursos dins d’un cicle continu i optimitzi el seu valor.

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord promou les empreses que tinguin en compte aquest aprofitament de recursos i una visió conscient de l’entorn i ho fa a través dels ajuts Leader finançats pels fons europeus.

Una de les empreses que té en compte aquesta economia circular és l’empresa Biovert, especialista en nutrició vegetal, i que té la mirada atenta a l’eficiència de costos i de productes. Aquesta eficiència és possible gràcies al reaprofitament de recursos i gràcies als productes naturals que desenvolupen. Aquesta empresa va ser beneficiaria dels ajuts Leader en dues convocatòries.