Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria dels ajuts LEADER 2016.2

DIUMENGE 22 GENER 2017

Termini màxim: El termini finalitzava el 16 de gener de 2017, però amb motiu d’una incidència tècnica de la plataforma de tramitació de sol·licituds es va allargar aquest termini  fins el 19/01/2017 a les 23:59, d’acord amb el que es disposa a l’article 32.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En data 22 de novembre va sortir publicada la Resolució de la convocatòria d'ajuts Leader.

Resolució ARP/2600/2016, de 15 de novembre

Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre

 

Article 2 de l'Ordre ARP/302/2016, "Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, que serà obligatori per a les entitats públiques i per a persones a que fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/205 d'1 d'octubre, i optatiu per a persones físiques, el qual consta a l'annex 5 d'aquesta Ordre".

S'estableix a l'annex 5 de la Ordre, que les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat