Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autoavaluació intermèdia del Leader

DIJOUS 18 JUNY 2020

El Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord està realitzant l’avaluació intermèdia de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (LEADER) dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

Els objectius de l’estratègia del Grup d’Acció Local són fomentar la creació i la consolidació d'empreses en el territori, dinamitzar el turisme, promoure la transformació i la comercialització del producte agroalimentari, i implicar la joventut en el desenvolupament territorial i alhora afavorir el retorn de joves al món rural.

Per aconseguir aquests objectius esmentats el Consorci ha estat treballant en la tramitació d’expedients d’ajuts Leader, coordina el projecte de cooperació Futurs Emprenedors Rurals i el projecte estratègic Territori de Valor, i a més participa com a soci en els projectes d’altres GALS com el projecte Odisseu, Espais Naturals de Ponent, Cowocat Rural, Gustum... realitzant accions relacionades amb la consecució d’aquests objectius.

L’estudi s’està duent a terme pel tal de conèixer quins han estat l’impacte i la contribució del Leader al Programa de Desenvolupament Rural. L’avaluació permet estudiar les dades i els indicadors de la matriu relativa a la tramitació tant dels ajuts Leader com dels projectes de cooperació.

Una part d’aquesta avaluació inclou la recopilació de respostes d’enquestes a diferents públics objectius del Consorci GAL Noguera Segrià Nord, com poden ser els membres de la Junta, beneficiaris d’ajuts Leader, participants en projectes de cooperació o bé agents del territori.

Durant els darrers dies s’han fet arribar les enquestes als diferents grups d’interès. Qualsevol empresa o entitat que hi vulgui participar, pot contactar via correu electrònic (leader@noguerasegrianord.cat) i sol·licitar el qüestionari. El termini per realitzar les enquestes finalitza el 21 de juny de 2020.

Per conèixer més informació sobre les accions i els projectes de cooperació podeu accedir a www.noguerasegrianord.cat o bé consultar les xarxes socials del Consorci GAL Noguera Segrià Nord.