Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts Leader 2017

DIVENDRES 22 SETEMBRE 2017

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS D'AJUTS LEADER 2017

Fins al 30 de novembre estarà oberta la convocatòria d’ajuts LEADER, per tal de que es puguin presentar les sol·licituds d’ajut.

Poden se beneficiaris persones físiques i jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions, excepte les empreses de producció agroalimentària) que realitzin inversions per a la creació, ampliació i millora de la seva empresa i les entitats públiques, que facin les inversons en el territori del GAL Noguera-Segrià Nord (tots els municipis de la comarca de La Noguera i els municipis d’Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins, la Portella i Vilanova de la Barca, de la comarca del Segrià).

La normativa per la que es regeixen és la següent:

Resolució ARP/2198/2017, de 5 de setembre

Ordre ARP/203/2017, de 29 d'agost

Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre 

S'estableix a l'annex 5 de la Ordre, que les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina de la Generalitat: Ajuts-Leader

L'article 2 de l'Ordre ARP/302/2016 estableix: "Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, que serà obligatori per a les entitats públiques i per a persones a que fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/205 d'1 d'octubre, i optatiu per a persones físiques, el qual consta a l'annex 5 d'aquesta Ordre".

Els ajuts Leader estan destinats a fomentar la diversificació de les economies rurals i tenen com a finalitat el foment de la realització de inversions que generin activitat econòmica amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals i estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

El pressupost en aquesta convocatòria 2017 i per aquest territori és de 642.269,84 euros, confinançat en un 57% pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).